Hvorfor bruke Blogg

Vi har bestemt oss for å bruke blogg som et kommunikasjons middel til dere foreldre.  Her vil dere få informasjon om hva som har skjedd og skal skje i barnehagen. Bildene som blir publisert, av de barna vi får lov til å publisere bilder av, er redigert på en slik måte at ansiktet ikke er gjenkjennelig. Enten ved at barnet er snudd vekk fra kamera, eller at ansiktet er tildekket. De barna som ikke gis tillatelse til å bli publisert på nettet vil ikke bli publisert. De dette gjelder kan fortsatt se aktivitetene som blir gjort i barnehagen, og kan fortsatt snakke sammen om hva barnet har vært med på.

Dette er et fint hjelpemiddel for dere foreldre til å få innblikk i barnet sin hverdag i barnehagen. Det stiller krav til oss personalet om at innleggene må være gode og informative. Innleggene skal ikke krenke barn eller voksne slik at disse føler seg letteliggjort eller lignende. Barn som får lov til å bli publisert vil også bli spurt om de vil bli tatt bilde av, og få se det bildet vi tenker å publisere. Dette for at barna skal få mulighet til å ha kontroll på hva som blir publisert.

Se artikkel fra Slettmeg mer informasjon og fra Datatilsynet.

 

Annonser